HAKKIMIZDA
BİZ KİMİZ

Gauss Statistical Solutions

Gauss Statistical Solutions, Orta Doğu Teknik Üniversitesi TEKNOKENT bünyesinde kurulmuş, Türkiye’nin ilk istatistik AR-GE şirketidir. Bugüne kadar bilişim, enerji, finans, sigortacılık, medya, savunma sanayi, ilaç, spor ve telekomünikasyon gibi birçok alanda faaliyet gösteren müşterilerimize analitik çözümler ürettik.
Büyük veri yapılarının sağladığı hız, hacim ve çeşitlilik sayesinde insan davranışları ve karmaşık vakaları dahi tahmin edebiliyoruz. Ayrıca, geliştirdiğimiz analitik araçlar sayesinde verileri daha özet ve kompakt hale getirerek hem kolay anlaşılabilir hem de yansız sonuçlar sağlayan raporlama araçları geliştiriyoruz. Büyük Verilerin hazırlanmasından aksiyon alınabilir karar destek modellerinin çıkarılmasına kadar olan tüm süreç AR-GE ekibimiz tarafından geliştirilen yazılımlarla desteklenmekte olup gerçek zamanlı hesaplama yapabilen karar destek sistemleri sunuyoruz.
İstatistik, büyük veri analitiği ve saha araştırmaları konusunda tecrübeli, dinamik ve interdisipliner bir ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş kararlarınızı doğrudan etkileyecek bir analitik çözüme ihtiyaç duyuyorsanız, lütfen bize ulaşın.
 
Bize ulaşın!
REFERANSLARIMIZ
KİMLERLE ÇALIŞIYORUZ
WYG
ERGO
AXA Sigorta
ODTÜ
AvivaSa
SGK
Atos
Kalkınma Bakanlığı
ING
TCMB
Yapı Kredi
Ipsos
ATSO
UNDP
ILO
TÜİK
ERKUNT
TÜBİTAK
ASO
DSİ
BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ
NELER YAPIYORUZ

Öngörücü Modelleme

En düşük hata oranıyla herhangi bir olayı veya değeri tahmin edebilen fonksiyonu size özel geliştiriyoruz.

Tahminleme

Zaman serisi verilerinizi farklı senaryolarda modelleyerek kısa ve uzun vadeli tahminler geliştiriyoruz.

Birliktelik Analizi

İş süreçleriniz içerisinde gerçekleşen yüzlerce olay veya durumun birlikte gerçekleşme olasılığını tahmin ediyoruz.

Pazar Sepeti Analizi

Müşteri sepetinde en çok beraber satılan ürünleri önceden belirleyerek pazarlama stratejilerinize yardımcı oluyoruz.

Sonraki En İyi Ürün

Müşterinin bir sonraki alacağı ürünü geçmiş satış verisini kullanarak sizin için tahmin ediyoruz.

Kümeleme

Müşterilerinizi davranışlarına göre segmente ederek doğru satış stratejileri kurmanıza yardımcı oluyoruz.

Anomali Tespiti

İş süreçlerinde yer alan nadir olayları veya davranışları modelleyerek anomalileri tespit ediyoruz.

Suistimal Tespiti

Suistimal olasılığı yüksek durumları önceden tespit ederek kontrol süreçlerinizi kolaylaştırıyoruz.

Kayıp Müşteri Analizi

Müşteri havuzundan çıkacak kişileri önceden tahmin ederek kampanya yönetiminize destek oluyoruz.

Müşteri Davranışı Analizi

Sebep sonuç ilişkisi doğrultusunda müşteri davranışlarınızı modelleyerek pazarlama süreçlerinizi kolaylaştırıyoruz.

Karar Destek Sistemi

Karar mekanizmalarında kullanılan ilişkileri geçmiş veriden öğrenerek otomatik süreçler haline getiriyoruz.

Pazarlama Analitiği

Pazarlama süreçlerine ilişkin sorularınızı belirleyerek size özel karar destek araçları geliştiriyoruz.

Veri Kalitesi

Analiz süreçlerinizi zorlaştıran kirli verilerin sistematik olarak temizlenmesi için özel araçlar sunuyoruz.

Sosyal Ağ Analizi

İş süreçlerindeki paydaşların ilişkilerini kolayca takip edebilmeniz için özel araçlar geliştiriyoruz.

Veri Görselleştirme

Karmaşık ve çok katmanlı verileri, açık, sade ve estetik infografikler haline getiriyoruz.

SAHA ARAŞTIRMALARI
NELER YAPIYORUZ

Sosyal Araştırma

Doğru araştırma sorularını belirleyerek elde edilen verilerden kapsamlı ve nitelikli analizler oluşturuyoruz.

Memnuniyet Araştırması

Verilen hizmetlerin müşterilerinizin satın alma davranışlarında yarattığı etkiyi ölçüyoruz.

Performans Ölçüm Araştırması

Kurumunuzun çalışma performansını değerlendirerek geleceğe dair doğru projeksiyonlar kurmanıza yardımcı oluyoruz.

Pazar Araştırması

İstatistiksel ve analitik teknikler kullanarak karar alma süreçlerinizi yönlendiriyoruz.

Marka Araştırması

Markanızın iş ortaklarınız ve müşterileriniz üzerindeki etkisini anlamanıza yardımcı oluyoruz.

Paydaş Analizi

Paydaşlarınızın sorunlarını tespit ederek doğru stratejiler geliştirmenizi ve hedeflerinizi değerlendirmenizi sağlıyoruz.

Etki Analizi

İş süreçlerinde değişen gereksinimleri belirleyerek yerinde iş kararları almanıza yardımcı oluyoruz.

Algı Analizi

Kurumunuzun imajı ve güvenirliği hakkında kamuoyundaki eğilimi tespit ediyoruz.

Odak Grup Çalışması

İhtiyaç duyulan araştırma konusu çerçevesinde ilgili grubun düşünceleri ve tecrübelerini kapsamlı olarak ele alıyoruz.

Vaka Çalışması

En detaylı sonuçları sağlayabilecek vakaları belirleyerek derinlemesine analizler yapıyoruz.

GAUSS AKADEMİ
NELER YAPIYORUZ

Veri Madenciliği Eğitimi

Daha doğru iş kararları almanızı sağlayacak veri madenciliği algoritmalarını uygulamalı olarak katılımcılara aktarıyoruz. Bu kapsamda hem teorik açıdan doğru hem de uygulamanın getirdiği esnek koşullarda dahi güvenilir algoritmalara yer verilmektedir.

İstatistiksel Raporlama Eğitimi

İstatistiksel raporlama süreçlerinde kullanılan yöntem ve araçların kullanımını uygulamalı olarak katılımcılara aktarıyoruz. Bu kapsamda raporlama süreçlerinizi hem hızlandıracak hem de daha güvenilir hale getirecek yöntemlere yer verilmektedir.

Zaman Serisi Modelleme Eğitimi

Geleceğe yönelik kısa ve uzan vadeli tahminlerin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan algoritmaları uygulamalı olarak katılımcılara aktarıyoruz. Bu kapsamda, farklı senaryolar altında tahmin yapabilen güvenilir algoritmalara yer verilmektedir.

İstatistiksel Farkındalık Eğitimi

Temel istatistik kavramlarını kolay anlaşılır uygulamalarla aktarıyoruz. Bu kapsamda katılımcılara veriyi yorumlama, sonuç çıkarma ve aksiyon alma kabiliyetini kazandırıyoruz.

Yöneticiler için İstatistik Eğitimi

Büyük veri kapsamında kullanılan güncel istatistik ve veri madenciliği yöntemlerini katılımcılara aktarıyoruz. Bu kapsamda, farklı sektörlerdeki yerel ve global uygulamalara yer verilmektedir.

Veri Görselleştirme Eğitimi

Veri toplama, analiz ve raporlamanın yanında işlenmiş verinin görselleştirilerek sunulması konularında tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bu kapsamda, katılımcı seviyesine uygun görselleştirme araçları tanıtılmaktadır.

İLETİŞİM
BİZE ULAŞIN
Adres

ODTÜ TEKNOKENT İkizler Binası K1-2 06800 Ankara / Türkiye

Telefon

+90 312 286 8672

Faks

+90 312 286 8672

E-posta

info@gauss.com.tr

Ad, Soyad

E-posta

Konu

İleti